Wijkpanel – bijlage

Het wijkpanel: Wat is het?

De Vruchtenbuurt gaat als een van de eerste wijken in Nederland een eigen digitaal panel opstarten, waarin bewoners van de Vruchtenbuurt kunnen meedenken over de wijk.

De onderwerpen die aan bod komen zullen gezamenlijk door het Wijkberaad, politie Segbroek, gemeente en lokale winkeliers tot stand komen. Op deze manier kunnen ze nog meer dan nu het geval is de mening van de bewoners meenemen bij hun beslissingen.

De onderwerpen zullen gaan over allerlei thema’s, zoals:

  • Verkeer (veiligheid, gaat het goed, zijn er wegopbrekingen, is er goed over gecommuniceerd)
  • Sociale veiligheid (is er iets gebeurd, zijn er irritaties, kan er preventief wat gedaan worden)
  • Winkels (tevredenheid, openingstijden, vragen van ondernemers zelf)
  • Parkeermogelijkheden (hoe gaat het, toekomstige ontwikkelingen, zijn er verbetertips)
  • Wonen (mensen meenemen in het verhaal van duurzaam wonen)
  • Groen (tevredenheid met huidig groen in de wijk)
  • Netheid, schoonheid en leefbaarheid (zwerfvuil, hondenpoep, weesfietsen, etc.)
  • Sociale activiteiten (aankondiging, evaluatie, hoeveelheid, kwaliteit, verbetermogelijkheden)

Uw mening telt!

Meedoen is simpel. Eén keer per kwartaal ontvangt u per e-mail een aantal vragen. Het invullen van de vragenlijst kost niet meer dan 10 minuten. De eerste panelronde start in de eerste week van april 2017. We zijn op zoek naar minimaal  300 wijkpanelleden die meedoen, zodat we betrouwbare meningen krijgen. Maar we hopen op meer.

Uw antwoorden zullen anoniem verwerkt worden. Bij aanmeldingen vragen wij u uw naam, postcode en e-mailadres. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om u te benaderen.

Een samenvatting van de resultaten van de panelrondes zal steeds in de Vruchtenpers verschijnen. De volledige rapportage komt op de website van het Wijkberaad te staan.

Doe mee!

Over de schrijver