Waar laat ik mijn fiets?

Op de wachtlijst voor een fietstrommel – “Waar laat ik mijn fiets”?

De smalle straten van de Vruchtenbuurt staan ‘s avonds vol met fietsen. Veel mensen kunnen hun fiets thuis niet kwijt en laten hem noodgedwongen buiten staan. Een groep actieve buurtbewoners ijvert al jaren voor meer stallingen. ‘Het is echt een groot probleem.’

Het begon allemaal in 2007. Bij het wijkberaad Vruchtenbuurt kwamen steeds meer klachten binnen van mensen die hun fiets niet kwijt kunnen. ‘Onze buurt is gebouwd in de jaren dertig en niet ingericht op zoveel auto’s en fietsen,’zegt Robert Kieboom van het wijkberaad. ‘De smalle straten staan vol fietsen, vooral ’s avonds. Andere mensen zetten hun fiets thuis in de gang of slepen hem naar boven. Het is echt een groot probleem.’ Een groep bewoners maakte een plan voor een verdiepte fietsenstalling voor 50 fietsen op een pleintje aan de Abrikozenstraat en diende een burgerinitiatief in bij de gemeenteraad. ‘We zijn de buurt ingegaan en hebben 250 handtekeningen verzameld,’ vertelt Hans de Klerk, een van de initiatiefnemers. ‘De gemeenteraad was enthousiast, maar uiteindelijk bleek het plan toch te duur.’

Als alternatief mocht de Vruchtenbuurt meedoen met een proef met fietstrommels. Dat zijn afsluitbare fietsenbergingen waar vier fietsen in passen. Begin 2010 kwamen er zes aan de Abrikozenstraat. Ook Bezuidenhout-West deed mee aan de proef. Op verzoek van bewoners kwamen er zes fietstrommels aan de Schenkkade. ‘Er is veel belangstelling voor de fietstrommels, vertelt Hans de Klerk. ‘Bij de opening waren er tachtig aanmeldingen voor dertig plekken. Mensen staan op de wachtlijst.’ Omdat de proef uitwees dat fietstrommels voorzien in een behoefte komen er meer. De komende jaren plaatst de gemeente 130 fietstrommels in wijken met veel woningen zonder eigen berging. De Vruchtenbuurt is als een van de eerste wijken aan de beurt. De gemeente vroeg het wijkberaad om een lijst met geschikte locaties. Geen eenvoudige klus in een dichtbevolkte buurt. ‘Niemand wil zo’n fietstrommel pal voor zijn deur,’ zegt Robert Kieboom. ‘Ook in de Abrikozenstraat kwamen er bezwaren van direct omwonenden. Daarom hebben we onze straatvertegenwoordigers benaderd die hun straat als geen ander kennen. Zij inventariseerden waar behoefte is aan fietstrommels en waar ze kunnen komen. Sommige straten worden heringericht zodat er meer parkeerplekken komen. Wij hebben tegen de gemeente gezegd: kijk dan gelijk of daar fietstrommels of fietsnietjes kunnen komen.’ 17 september j.l is er een informatieavond geweest voor de buurt waar iedereen kan reageren op de voorgestelde locaties. ‘Ik verwacht wel dat er draagvlak is voor de plannen,’zegt Hans de Klerk, ‘Het leeft steeds meer in de buurt. Je ziet nu ook steeds meer initiatieven van ondernemers die een ruimte over hebben en een buurtfietsenstalling beginnen.’

Inmiddels is er besloten dat er bovenop de 6 trommels die er al staan in onze buurt, er nog eens 20 extra bijkomen. Vooralsnog kan hiermee aan de eerste vraag worden voldaan, maar is nog steeds niet voldoende. De missie van Hans de Klerk is dus grotendeels geslaagd, maar hij blijft ijveren voor meer overdekte stallingmogelijkheden.

Meer weten?

Kijk op www.denhaag.nl/fietsen.

Over de schrijver