Vruchtenbuurt vertelt

Zoals ook elders is vermeld heeft het wijkberaad Vruchtenbuurt het project “De Vruchtenbuurt Vertelt” opgestart.

Hierbij gaat het erom dat (ex) wijkbewoners zich kunnen aanmelden om in een groepje van 5
a 8 personen eenmaal per maand bij elkaar te komen in de Abri, ons wijkgebouw op de hoek
van de Abrikozenstraat en de Meloenstraat.

De onderwerpen die tijdens deze bijeenkomsten aan de orde komen hebben vooral te
maken met het wonen, werken en recreëren in de Vruchtenbuurt in vroegere jaren.
Naast gezellig met elkaar praten over die goeie ouwe tijd in de Vruchtenbuurt ( “weet je nog
wel dat in dat huis ooit een sigarenwinkeltje gevestigd was?”) gaan de groepjes er ook zo nu
en dan op uit.

Zo wordt er door elke groep een bezoek gebracht aan het Gemeente Archief op het Spui,
waar de groep een kijkje mag nemen in het ondergrondse archief waar miljoenen historische
en vaak unieke documenten worden bewaard, zoals het eerste telefoonboek van Den
Haag, kranten van meer dan 100 jaar oud, een originele proclamatie van Napoleon, oude
stadsplattegronden etc. etc.
Na beëindiging van de zoektocht in de archieven wordt bovengronds een leuke foto
herkenningsquiz met straten in de Vruchtenbuurt uit de jaren ’30 en later.

Op een ander moment wordt de deelnemers een eenvoudige lunch aangeboden in een
restaurant in de wijk en daarna gaat men op pad voor een foto herkennings wandeling door
de wijk. De deelnemers zijn daarbij zo fanatiek als middelbare scholieren en na afloop wordt
de uitslag bekend gemaakt in de Abri met een leuk prijsje voor de winnaars.

Gaandeweg de maanden ontstaat er altijd een hele leuke verstandhouding in de groepjes,
waarvan de oudste deelnemer tot nu toe het 9e kruisje in leeftijd heeft gepasseerd!

Heeft u interesse om een keer deel te nemen aan dit initiatief ( geen kosten aan verbonden )
dan kunt u dit kenbaar maken door u aan te melden bij het secretariaat van het Wijkberaad.
Bij voldoende aanmeldingen gaat dan weer een groepje van start.

Over de schrijver