Bewonerscollectief Laan van Eik en Duinen

Bewoners van de Laan van Eik en Duinen hebben zich in een bewonerscollectief verenigd. Hieronder publiceren we de 1e nieuwsbrief van dit collectief.

NIEUWSBRIEF 1.

Na het rondschrijven over de oprichting van het bewonerscollectief hebben tot nu 56 gezinnen zich aangesloten. Een mooi resultaat maar wij denken dat het nog beter kan. Dus kijk de buren eens goed in
de ogen en informeer of ze zich al hebben aangesloten en zo niet …. Waarom dan
eigenlijk niet? Gewoon even een mailtje naar bewonerscollectief@live.nl is alles.

Doel van onze nieuwsbrief is om jullie op gezette tijden te informeren over (nieuwe) ontwikkelingen, adviezen en tips en wat verder van belang kan zijn voor ons allen. Dus als jullie zelf iets te melden hebben, laat het ons dan weten. Liefst per email, dan scheelt tijd en papier etc.

Wat valt er tot nu toe te melden?

Voorrangsweg: De beroepszaak lijkt in een afrondende fase. De rechtbank heeft aangegeven
voldoende informatie te hebben voor een uitspraak maar partijen kunnen alsnog
op een nieuwe zitting aansturen. Ondanks de informatie van wijkberaad
Heesterbuurt blijft de jurist van de gemeente volhouden dat er niets bekend is
over een alternatief plan voor een rotonde. Ook de discussie over de vraag of
de laan een hoofdroute voor hulpdiensten is verloopt moeizaam. Deze week gaat
er een verweerschrift naar de rechtbank en dan zullen we zien. Over de rotonde
als alternatief hebben we in WB Heesterbuurt in ieder geval een warm
medestander.

– Middenberm
De struiken beginnen duidelijke tekenen van leven te vertonen.
Helaas bleek het al snel nodig dat de gemeente ‘beschermpaaltjes’ plaatste. We
zoeken nog naar een mogelijkheid om de 5 ronde bakken beter te onderhouden. Van
de groenbeheerder hebben we begrepen dat over enkele weken de geraniumbakken
weer op de hoeken van Vl.b.straat worden geplaatst!

Parkeerbeleid:
Dat  de scheiding van de laan (oneven nummers Heesterbuurt, even nummer
Vruchtenbuurt) tot rare situaties zou leiden is –via de brieven over het parkeerbeleid
per 1 oktober 2012- helder aan het licht gekomen. Dit leidt ertoe dat er op de
laan 2 verschillende regimes qua tijden gaan gelden en dat de bewoners aan de oneven zijde vooralsnog
(veel) duurder uit zijn, met name voor een 2e
vergunning. De komende weken wordt er voor beide wijken een inloopavond
georganiseerd. Daarnaast is uit contact met de gemeente gebleken dat we tot 18
april onze zienswijze kenbaar kunnen maken (geen bezwaar dus). Vanuit het
bewonerscollectief zal een brief hierover naar de gemeente gaan. En verder
zullen we de inloopavonden benutten om de gemeente te ‘bewerken’. Advies: kom ook
naar een van de inloopavonden !!!!

Wijkagent:
De initiatiefgroep heeft een eerste gesprek gevoerd met Chiel Lentz, wijkagent
Vruchtenbuurt (mede namens zijn collega’s van de Heesterbuurt). Daaruit kwamen
al een aantal tips en verder zullen we als initiatiefgroep bekijken of er
bijvoorbeeld een avond kan worden georganiseerd waarop een van de wijkagenten
iets verteld over inbraakbeveiliging, sociale controle etc. Chiel is voor
iedereen bereikbaar per email ( michiel.lentz@haaglanden.politie.nl) of per telefoon via bureau Segbroek ( 0900-8844). Uiteraard voor zaken die bij de politie behoren … (voor een kapotte waterleiding dient u dus
echt een erkende loodgieter te bellen …).
Chiel en zijn collega’s zijn ook regelmatig in de wijk zichtbaar en aanspreekbaar!

– Straatfeest:
Enkele enthousiaste bewoners gaan zich bezighouden met de
organisatie van een nieuw straatfeest. Vooralsnog denken we aan zaterdag 22
september 2012, vooral omdat het dan ook weer Nationale Burendag is. Wij houden
jullie op de hoogte. En wanneer je zelf tips of suggesties hebt of een bijdrage
in welke vorm dan ook wilt leveren, laat het ons weten.

– Contacten:
De initiatiefgroep heeft op basis van de eerste brief aan de
bewoners een buitengewoon plezierig gesprek gehad met Hanneke Schippers,
directeur stadsdeelkantoor Segbroek. Zij ondersteunt de opzet van het
collectief en heeft –waar nodig en mogelijk- haar medewerking toegezegd. Dit
werd direct gerealiseerd door het snelle herstel van het wegdek bij de Mient. Al
eerder zijn er goede werkcontacten ontstaan met de groen- en de wegbeheerder
van de gemeente.

De beide wijkberaden zijn uitgenodigd om met ons in gesprek te
gaan over de vraag wat wij voor elkaar kunnen betekenen, waar wij elkaar kunnen
aanvullen en –niet onbelangrijk- hoe wij elkaar goed en vooral tijdig kunnen
informeren over ontwikkelingen met betrekking tot de wijken en meer specifiek
de Laan van Eik en Duinen.

– Wijkberaad Vruchtenbuurt
Een eerste overleg heeft plaatsgevonden, met name over de
parkeerproblematiek. Zie hiervoor. Daarnaast is het Wijkberaad naarstig op zoek
naar een straatvertegenwoordiger voor de Laan van Eik en Duinen (aan de kant
van de Vruchtenbuurt). Zie hiervoor de Vruchtenpers voor meer info.

– Wijkberaad Heesterbuurt
Ook met WbH is een eerste  telefonisch overleg geweest. Meer specifiek ging dat over de
problematiek van de voorrangsweg en de alternatieven daarvoor (rotonde). Het bewonerscollectief wordt uitgenodigd voor een van de eerstvolgende reguliere bestuursvergaderingen.

Tips en adviezen
Tenslotte nog enkele aandachtspunten die voor ons allemaal  wellicht aan de orde zijn.

Sociale controle:
Recent is gebleken dat het vooral voor oudere c.q. alleenstaande
bewoners heel nuttig kan zijn wanneer zij beschikken over telefoonnummers buren.
In het voorbeeld kon deze bewoner gelukkig tijdig hulp inroepen van buren welke
op hun beurt inschakeling van een ambulance hebben geregeld. Hulde aan die
buren!!!
In het verlengde daarvan is het zinvol af en toe eens even juist
bij deze doelgroep te controleren “of alles nog in orde is”. Even bij iemand naar binnen kijken en wachten op een “teken van leven” kan al zinvol zijn.
En eventueel de beschikking hebben over de huissleutel kan soms letterlijk ‘levensreddend’ zijn.

Chiel Lentz meldde in dat kader dat er een proef wordt gehouden met zgn. telefooncirkels.
Op zich geen nieuw fenomeen maar in het kader van sociale controle wel heel effectief.

En in het verlengde daarvan: in Segbroek is een nieuw project van start gegaan: De Burenhulpcentrale. Voor meer info: www.voorwelzijn.nl/burenhulpcentrale of via telefoonnummer 070 – 2629999.

Tot zover deze eerste nieuwsbrief. Reacties en suggesties zijn
uiteraard van harte welkom. En dat geldt natuurlijk ook in het geval jullie zelf zaken hebt die een breder publiek (lees: de medebewoners) verdienen. Laat het ons weten!!!! En nogmaals, spreek jullie buren aan die nog niet zijn aangemeld!!
Want alleen met elkaar maken we er wat van, toch ????

Alle correspondentie kunnen jullie richten aan bewonerscollectief@live.nl of in de brievenbus van nr. 156.

Bewonerscollectief Laan van Eik en Duinen

 

 

Over Wim F. Abbenhuis

Wim is bestuursvoorzitter van de Stichting Wijkberaad Vruchtenbuurt. Daarnaast is hij accounthouder voor de digitale muurkrant en hoofdredacteur van VruchtenMail en VruchtenPers.