Straatvertegenwoordigers

We hebben al meer dan 25 wijkbewoners die de taak van straat(deel)vertegenwoordiger op zich hebben genomen. De tussenvoeging ‘(deel)’ staat er omdat er meerdere personen in de zelfde straat of laan kunnen wonen. Dit geldt vooral voor lange straten zoals de Thorbeckelaan of de Laan van Meerdervoort.

De Vruchtenbuurt heeft met ruim 25 straatvertegenwoordigers geen complete dekking voor alle straten in de wijk. Maar het Wijkberaad prijst zich in elk geval gelukkig dat de bewoners bereid zijn om als vrijwilliger iets extra’s voor onze wijk en hun straat te betekenen. Het Wijkberaad zou natuurlijk het liefst elke straat in onze wijk ‘gedekt’ zien door een straatvertegenwoordiger. Dit is nog niet het geval. Daarom is aan het huidige team vertegenwoordigers worden gevraagd of zijn hun ‘gebied’ willen uitbreiden met aangrenzende straten die geen vertegenwoordiger hebben.

Wat doet een straatvertegenwoordiger?

De taak van de straatvertegenwoordiger kan in ruime zin worden omschreven. Als u zich aanmeldt als straatvertegenwoordigers doet u dit om iets voor uw straat en uw wijk te willen betekenen. Uw naam, foto en bereikbaarheidsgegevens worden vermeld in het wijkblad en op deze website van het Wijkberaad zodat zowel uw straatbewoners als het Wijkberaad u goed kunnen bereiken. Alle straatvertegenwoordigers en bestuursleden van het Wijkberaad ontvangen per e-mail recente up-dates van deze lijst zodat ze ook goed onderling met elkaar kunnen communiceren.

Als straatvertegenwoordiger wordt van u verwacht dat u met een scherpere blik naar situaties in uw straat en omgeving kijkt naar zaken die om aandacht of verbetering vragen. De straatvertegenwoordiger is een oplettende burger zoals wij dat van alle wijkbewoners wensen, die bereid is om een stapje meer te doen. Het gaat hierbij vooral om zaken die de algemene ruimte aangaan of die deze aantasten. Zoals verkeersituaties, hinderlijk parkeren tot vuilnis op straat, graffiti, wildplakken hondenoverlast, defecte straatverlichting, kuilen in de weg of trottoirs, slechte bestrating, vernielingen etc. Maar bijvoorbeeld ook ontsiering van het straatbeeld door ongewenste verbouwing, kleurstellingen die niet passen in de omgeving en dergelijke. Afhankelijk van de situatie overlegt u met de buren in de straat en licht u het Wijkberaad in, zodat zij ook weten wat er speelt. Met uw waarneming of het signaal van medeburen begint pas uw taak. Het aankaarten van het probleem (bij de gemeente en/of Wijkberaad) en het volgen of daar iets aan gedaan kan worden, vergt méér tijd. Er kan een uitgebreide correspondentie volgen die niet altijd de gewenste oplossing oplevert. Maar er kunnen ook zaken snel en doelgericht worden opgelost. Soms volstaat het om straat of buurtgenoten naar een juiste instantie of contactpersoon binnen de gemeente of een welzijnsinstantie te verwijzen. Het Wijkberaad kan daarbij behulpzaam zijn.

Zoals het bovenstaande overzicht aangeeft wordt niet bedoeld dat u zich moet laten betrekken in zaken als burenruzies en andere narigheid. Behalve als u in goed overleg tot een oplossing kunt komen. De straatvertegenwoordiger is geen politieagent! Voor deze zaken is primair de echte politie (vooral de wijkagent) de aangewezen instantie. De wijkagent is ook op de hoogte van onze straat(deel)vertegenwoordigers en hun taakomschrijving.

Over de schrijver

Cynthia heeft gedurende een aantal jaren de portefeuille communicatie binnen het Wijkberaad beheerd.