Senioren

Met deze webpagina’s proberen wij de senioren in de Vruchtenbuurt op een beknopte wijze wegwijs te maken op het gebied van activiteiten, informatievoorziening en persoonlijke hulp.

Activiteiten voor senioren

Informatie voor senioren

Met regelmaat krijgen wij vragen van senioren over regelingen, huisvesting zorg etc. Wij proberen deze vragen steeds zo goed mogelijk te beantwoorden en te verwijzen naar de goede instanties, informatiepunten en personen.

In ons wijkgebouw beschikken wij over algemene informatie waarmee wij u van dienst kunnen zijn. Wij zijn natuurlijk geen specialisten maar kunnen u op weg helpen.

Interessante links voor Senioren
Wat zondermeer interessant voor u is, zijn de websites van de diverse hiervoor opgestelde organisaties.

Centraal InformatiePunt Ouderen

De website www.haagseouderen.nl is een digitaal instrument waar ouderen, mantelzorgers en andere betrokkenen zelf informatie kunnen zoeken. Het gaat daarbij uiteraard om informatie (gegevens over instellingen, organisaties en regelingen) die voor Haagse 55-plussers relevant is. Deze informatie is opgedeeld in een aantal thema’s: wonen, gezondheid, mantelzorg, geldzaken, hulpverlening, vervoer en vrijetijdsbesteding. Inhoudelijk zijn deze informatiethema’s gekoppeld aan de database-informatie van de Digitale Sociale Kaart, maar deze informatie wordt structureel uitgebreid met specifieke informatie voor 55-plussers.

Vóór Welzijn

Vóór Welzijn is de welzijnsorganisatie die binnen het stadsdeel Segbroek (waarvan de Vruchtenbuurt een wijk is) is opgesteld voor ondersteuning van de senioren. Vooral de pagina’s op de website “speciaal voor ouderen” bieden u veel informatie.
www.voorwelzijn.nl

Gemeente Den Haag

De website van de Gemeente Den Haag geeft u veel informatie over beleidszaken en regelingen. Kijkt u vooral onder het hoofdstuk Zorg en Welzijn.
www.denhaag.nl

Persoonlijke begeleiding en hulp

VÓÓR Welzijn

Met al uw vragen op het gebied van wonen, inkomen, vrijetijdsbesteding, werk, inkomen en ontspanning kunt u terecht bij de i-shops van VÓÓR Welzijn.
Loopt u gerust eens binnen met uw vraag. De i-shop is geopend van 9.00 – 16.30 uur.

I-shop Buurtcentrum ’t Lindenkwadrant
2e Braamstraat 6
2563 HK Den Haag
070-3600237

Ouderenconsulent

Bij de ouderenconsulent van VÓÓR Welzijn kunt u terecht met allerlei vragen die spelen rondom het ouder worden.

Betty Boomsma
Ouderenconsulent Vruchten- en Heesterbuurt
070 – 3600237
betty.boomsma@voorwelzijn.nl

U kunt ook terecht bij de ouderenconsulent indien u gebruik wilt maken van een van de volgende diensten:

  • Mantelzorgbrigade
  • Vriendschappelijk huisbezoek
  • Boodschappendienst
  • Hulp bij thuisadministratie
  • Telefooncirkel

Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website www.voorwelzijn.nl.

Burenhulp Centrale Vruchtenbuurt

In de Vruchtenbuurt is via VOOR Welzijn met ondersteuning van het Wijkberaad de Burenhulpcentrale actief. De burenhulpcentrale verbindt wijkbewoners als er even een helpende hand nodig is. Heeft u ergens hulp bij nodig, dan belt u 070-2629999 en de Burenhulpcentrale zoekt een wijkbewoner uit de Vruchtenbuurt die even komt helpen. Omdat het om burenhulp gaat is alle hulp gratis (m.u.v. eventuele benzinekosten bij vervoer). Alle wijkbewoners uit de Vruchtenbuurt kunnen zich aanmelden om zowel af en toe te helpen als hulp te vragen. Als u wilt helpen, krijgt u af en toe via uw telefoon een anoniem en vrijblijvend verzoek waar u wel of niet op kunt reageren.

U kunt de burenhulpcentrale inschakelen voor kleine en kortdurende hulpvragen.
Bijvoorbeeld als u een keer:

•Zelf geen boodschappen kunt doen
•De hond niet kunt uitlaten
•Een klein klusje in huis of tuin heeft
•Ergens naar toe moet en vervoer nodig heeft
•Behoefte heeft aan gezelligheid, een wandeling of samen iets doen
•Hulp of uitleg nodig heeft bij tv, pc of mobiel

Kunt u ergens hulp bij gebruiken? Of wilt u af en toe iets doen voor iemand uit de buurt?

Bel dan de burenhulpcentrale: 070 – 2629999 of kijk op www.burenhulpcentrale.nl

Rol Wijkberaad

Ook de senioren in de Vruchtenbuurt kunnen rekenen op het Wijkberaad. Wij organiseren met regelmaat activiteiten. Wij helpen de senioren op weg als er behoefte aan informatie is. Wij ondersteunen initiatieven en instellingen die zich op de behoeften van de senioren richten. Zo proberen wij ons steentje bij te dragen aan het zo lang mogelijk op een prettige en goede wijze zelfstandig blijven wonen in onze Vruchtenbuurt. Tot slot; Heeft u als bewoner nog goede ideeën om het voor onze senioren nog “aangenamer” te maken, neem dan contact met ons op. Wij staan hier graag voor open. En wilt u als vrijwilliger wat betekenen voor de senioren, dan gaan wij graag met u hierover in gesprek.

Over de schrijver