VruchtenPers

Het wijkmagazine De VruchtenPers komt 4 keer per jaar uit en wordt huis-aan-huis verspreid met een oplage van 5350. Het bevat mededelingen van het Wijkberaad en berichten door en over bewoners. De redactie zoekt naar nieuws en artikelen die voor wijkbewoners interessant en relevant zijn.

Edities

Download hier de digitale versie van de VruchtenPers.

Archief 2019
Archief 2018

Archief 2017
Archief 2016
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011

Redactie

De VruchtenPers heeft een zelfstandige redactie en bestaat geheel uit vrijwilligers.

Hoofdredacteur: Wim F. Abbenhuis
Redactie: Michiel van Butselaar, Isabella Spaans, Nico W. Mourits, Helene Verheij en Esther Musch
Bijdragen van o.m. Dansclub De Mient, Achilles Korfbalvereniging, Roel Sauerbreij,  e.a.
Correcties: Wout Verheij
Redactie emailadres: info@wijkberaad-vruchtenbuurt.nl
Opmaak: Studio RIK, Den Haag
Druk: QuantesArtoos

Overigens is er altijd behoefte aan mensen die willen meehelpen bij het houden van interviews, schrijven van artikelen etc. Iets voor u? Mail de redactie!

Aanleveren kopij

Heeft u zelf een interessant onderwerp voor de VruchtenPers?

Laat de redactie dit dan weten.

Adverteren

Het is mogelijk om te adverteren in de VruchtenPers. Door de huis-aan-huis verspreiding zonder beperking van nee-reclame sticker, valt het blad bij elke buurtbewoner op de mat.Advertentiecontracten worden afgesloten voor een heel jaar, uw advertentie komt dus in 4 uitgaven. Er zijn diverse formaten mogelijk, van 1/8 pagina tot een hele pagina. Adverteren in kleur is mogelijk. Advertentietarieven vindt u in het advertentiecontract, dat u hier kunt downloaden.

Verspreiding

Het wijkmagazine wordt gedistribueerd door de Reclameverspreiding Haaglanden.
Ook kan het wijkmagazine zolang de voorraad strekt worden afgehaald bij:

  • Buurtsupermarkt Troefmarkt Ben van Andel, Abrikozenplein 32
  • Primera, Appelstraat 230
  • Slagerij Boektje, Vlierboomstraat 127
  • Wijkhuis de Abri, Abrikozenstraat 207, zie openingstijden onder contact.