Publicaties

Als wijkberaad informeren wij bewoners graag van onze activiteiten, dit doen we door verschillende communicatiemiddelen in te zetten. U kunt hier meer over de verschillende middelen lezen.

Wijkmagazine De VruchtenPers

Digitale nieuwsbrief de VruchtenMail

Digitale muurkrant

Jaarplannen en -verslagen