Roel Sauerbreij

Mijn naam is Roel Sauerbreij en ik woon sinds 2001 in de Perenstraat. Sinds 2003 ben ik met VUT en pensioen, maar heb het er niet minder druk om. Naast sport ( tennis, fietsen en bridgen) besteden wij veel tijd aan onze kleinzoon Viggo van 1 jaar, waar we blij en trots mee zijn.

Daarnaast maak ik sinds begin 2010 deel uit van het bestuur en doe ook al jaren vrijwilligerswerk in verzorgingshuis Tabitha. Met name groepsgesprekken over de “goeie ouwe tijd”, heel leuk om te doen.

Ik ben in het wijkberaad actief omdat dat vrijwilligerswerk “dicht bij huis” is. Mijn taak is om de straatvertegenwoordigers te begeleiden, schrijf voor de Vruchtenpers en doe projecten op het gebied van Welzijn.

Mijn blik op de wereld om mij heen wordt bepaald door mijn lijfspreuk:
“Hoe meer je gaat zoeken naar de leuke dingen in het leven hoe meer je er gaat vinden”.
Dus voor leuke en interessante ideeën in en voor de wijk sta ik altijd open.

Over de schrijver