Onderhoud woningen

Wat is de Vruchtenbuurt toch een mooie wijk, met vele leuke straten, pleinen, plantsoenen en
niet te vergeten mooie woningen en gebouwen.

Dit maakt onze wijk ook zo aangenaam om in te wonen en draagt bij aan het in stand houden
van de kwaliteit, de winkelstand en indirect onze saamhorigheid en sociale contacten.

Maar onze panden vereisen ook onderhoud, overleg met elkaar en geld om dit zo te houden. Als
eigenaar is u dat ongetwijfeld bekend. En we zitten meestal niet te wachten op uitgaven, zeker
niet als we daar niet direct kunnen zien waaraan het uitgegeven is.

Maar toch, gelukkig beseffen we dat sommige zaken geld kosten en dat het ook wat waard
is. In huis is dit echter tastbaarder, dan vervanging van de dakbedekking bijvoorbeeld, of het
ontroesten van balkon uitbrengers, lateien etc.

Als u om u heen kijkt ziet u ongetwijfeld ook wel eens slecht geschilderde kozijnen, boeidelen,
roestende balkonuitbrengers etc. Zaken waarvan zelfs een leek kan zien dat deze aandacht
nodig hebben. Sterker nog onderhoudszaken waarvan te voorspellen is dat als dit niet tijdig
wordt aangepakt de kosten enorm zullen toenemen om e.e.a. te herstellen. Bovendien ziet het
er vaak niet goed uit en geeft het pand en de omgeving hierdoor een verloederende indruk.

Met het oog op het bovenstaande willen wij als Wijkberaad u, als eigenaar en/of VvE
ondersteunen en stimuleren om het onderhoud zo optimaal mogelijk op orde te houden. Wij
doen dit door hier regelmatig aandacht aan te besteden. Door bijvoorbeeld op onze website
interessante links op te nemen. Maar ook door u te attenderen op besparingsmogelijkheden en
verbeteren van effecten op het milieu op korte en langere termijn.

Maar ook door u te wijzen op de vele bedrijven in de Vruchtenbuurt die zich bezighouden met
aanleg, en onderhoud van allerlei zaken welke de woningen/panden betreffen. Wij adviseren u
deze bedrijven te betrekken bij uw onderhoudsplannen, maar ook bij verbouwingen en aanleg.
Realiseert u dat deze bedrijven extra gevoelig zijn voor klachten en aanbevelingen. Immers zij
zijn in uw buurt gevestigd!

U treft deze bedrijven aan onder de link onderhoudsbedrijven in het menu. Zij zijn heel eenvoudig te vinden. Per
activiteit, zijn de bedrijven op alfabet gerubriceerd. De contactgegevens en hun
eventuele website zijn eveneens vermeld.

Kortom, bezoek deze website met regelmaat en “klik “ eens door om interessante links en
bedrijven te vinden die u wellicht verder kunnen helpen.

Over de schrijver