Verslag Jaarvergadering beschikbaar

Op 25 januari was onze jaarlijkse bewonersvergadering.

Het -concept- verslag van deze bijeenkomst is nu beschikbaar.

concept verslag jaarvergadering 25 januari 2014

Over Wim F. Abbenhuis

Wim is bestuursvoorzitter van de Stichting Wijkberaad Vruchtenbuurt. Hij overziet als voorzitter het geheel van de projecten. Daarnaast is hij accounthouder voor de digitale muurkrant en hoofdredacteur van VruchtenMail en VruchtenPers.