Parkeervergunning voor mantelzorgers

Krijgt u mantelzorg? Dan mogen uw mantelzorgers parkeren in het vergunninggebied met een parkeervergunning voor mantelzorgers.

Wat is het?

Mantelzorg is niet-professionele, onbetaalde zorg door bijvoorbeeld familieleden. Mantelzorgers voor bewoners in de parkeervergunninggebieden van Den Haag, mogen parkeren met een speciale parkeervergunning voor mantelzorgers. Dit is een tijdelijke vergunning die wordt toegekend voor de periode die in een CIZ-verklaring (Centrum Indicatiestelling Zorg) of WMO-beschikking is aangegeven.

Wat zijn de mogelijkheden?

 • Op de mantelzorgparkeervergunning staan per huishouden per jaar 400 (zorg)parkeeruren.
 • Gaat u verhuizen? Dan moet u uw nieuwe adres en vergunningnummer(s) doorgeven aan Parkeren (vergunningen). Verhuist u binnen uw oude vergunninggebied? Dan kunt u uw oude vergunning gebruiken tot het eind van de vermelde periode. Als u naar een ander vergunninggebied verhuist, dan stopt uw mantelzorgparkeervergunning.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U woont in een parkeervergunninggebied in de gemeente Den Haag en u heeft om medische redenen mantelzorg nodig.
 • Uw mantelzorger staat niet ingeschreven op uw adres.

Wat heb ik nodig?

 • een kopie van uw paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs
 • een kopie van een geldige CIZ-verklaring of van een geldige WMO-beschikking. Daarin staat welke zorg u nodig heeft.
 • Staat u nog niet ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van Den Haag, maar komt u wel in Den Haag wonen? Dan moet u een kopie inleveren van een ondertekend huur- of koopcontract van uw toekomstige woning.

Wat kost het?

 • mantelzorgparkeervergunning: € 36 per jaar
 • leges voor de eerste mantelzorgvergunning: € 12,25

De eerste pas is gratis. Bij vermissing en voor extra passen: € 3,59 per pas.

 Hoe lang duurt het?

Na ontvangst van uw aanvraagformulier neemt de afdeling Parkeren zo snel mogelijk contact met u op.

Hoe vraag ik het aan / wat moet ik doen?

 • Vraag de parkeervergunning voor mantelzorgers aan met het formulier Parkeren mantelzorgers (PDF). (te vinden op de website www.denhaag.nl)
 • Print het formulier, vul het in, voeg de gevraagde stukken bij en stuur het per post naar het adres op het aanvraagformulier.

Bezwaar maken

Als uw aanvraag voor een vergunning is afgewezen kunt u een bezwaarschrift indienen. Dien uw bezwaarschrift digitaal in via Mijn Haagse Zaken. Daar logt u dan in met uw Digid.

Tags:

Over Wim F. Abbenhuis

Wim is bestuursvoorzitter van de Stichting Wijkberaad Vruchtenbuurt. Daarnaast is hij accounthouder voor de digitale muurkrant en hoofdredacteur van VruchtenMail en VruchtenPers.