Lenteronde Wijkpanel (resultaten)

Beste bewoners van de Vruchtenbuurt,

We willen u wederom van harte bedanken met uw deelname aan het Wijkpanel. Aan de zogenaamde Lenteronde hebben weer 144 van u meegedaan. De vele tips voor de themagroepen, de gemeente en de politie zijn inmiddels doorgegeven. De resultaten worden in de komende VruchtenPers besproken en toegelicht. Hieronder staat het volledige rapport.

Definitief rapport Lenteronde Wijkpanel Vruchtenbuurt (30-4-2018)

Over Wim F. Abbenhuis

Wim is bestuursvoorzitter van de Stichting Wijkberaad Vruchtenbuurt. Daarnaast is hij accounthouder voor de digitale muurkrant en hoofdredacteur van VruchtenMail en VruchtenPers.