Juridische inloopspreekuren in de Abri

Koudstaal & Kleijn Personenschade- expertise in samenwerking van Torenstraat Advocaten en Advocatenkantoor van der Leest, organiseert samen met de Wijkberaden van Vruchtenbuurt en Notenbuurt gratis inloopspreekuren.

U kunt terecht op het inloopspreekuur met uw vragen over zowel civielrecht als strafrecht.
Tijdens de inloopspreekuren ligt de nadruk op civielrecht.
Te denken valt aan een conflict met uw huisbaas, een arbeidsconflict, ontslag, WIA en WW- kwesties, een geschil met een verzekeringsmaatschappij, letselschade, een geschil over een aankoop etc. etc.

Ook mensen die reeds juridisch advies hebben ingewonnen (bijvoorbeeld bij een rechtsbijstandsverzekeraar) maar behoefte hebben aan een ‘second opinion’ kunnen terecht op het spreekuur.

Veel mensen zijn al geholpen met het advies dat zij krijgen tijdens het spreekuur.
Het kan voorkomen dat een meer gedetailleerde beoordeling van de casus nodig is om tot een goed gefundeerd advies te komen. Hieraan kunnen kosten zijn verbonden.

De gedupeerde bepaalt vanzelfsprekend zelf of hij/zij verder van de dienst gebruik wil maken. In letselschade-zaken komen de door het slachtoffer gemaakte kosten van rechtshulp voor rekening van de tegenpartij (dit als de aansprakelijkheid door die tegenpartij is erkend). Dan is de rechtshulp voor het slachtoffer sowieso kosteloos.

Het eerste spreekuur heeft plaatsgevonden op donderdag 7 juni 2012. Totdat een nieuw spreekuur is gepland kunt u via juridischspreekuur@gmail.com een gratis adviesgesprek  “op afspraak” aanvragen.

Alle bewoners van Vruchten- en Notenbuurt zijn (ook per mail) van harte welkom.

 

Over Wim F. Abbenhuis

Wim is bestuursvoorzitter van de Stichting Wijkberaad Vruchtenbuurt. Daarnaast is hij accounthouder voor de digitale muurkrant en hoofdredacteur van VruchtenMail en VruchtenPers.