Jaarvergadering Wijkberaad Vruchtenbuurt

Het Wijkberaad Vruchtenbuurt nodigt u graag uit op de jaarvergadering.

vergadering

Datum: Zaterdag 27 januari 2018.
Tijd: 10:30 uur.
Plaats: Wijkgebouw de Abri, Abrikozenstraat 207.

Aansluitend zal vanaf ongeveer 12:15 uur onze nieuwjaarsreceptie plaatsvinden waar we u onder het genot van een drankje onze beste wensen voor 2018 willen overbrengen.

 

Documenten die van belang zijn vindt u hieronder:

01-2017-Uitnodiging jaarvergadering
02-2016-Concept verslag jaarvergadering 28 januari 2017
03-2017-Jaarverslag 2017
04-2017-Jaarplan 2018
05-2017-Jaarverslag penningmeester
06-2017-Begroting 2017
07-2017-Balans 2017
08-2017-Exploitatieoverzicht 2017
09-2017-Baten en lasten 2017
10-2017-Begroting 2018
11-2017-Jaarplan 2018-volledig

Over Wim F. Abbenhuis

Wim is bestuursvoorzitter van de Stichting Wijkberaad Vruchtenbuurt. Hij overziet als voorzitter het geheel van de projecten. Daarnaast is hij accounthouder voor de digitale muurkrant en hoofdredacteur van VruchtenMail en VruchtenPers.