Jaarvergadering: de stukken

Onderstaand vindt u de stukken ten behoeve van de Jaarvergadering op 30 januari a.s.

Indien u opmerkingen/aanvullingen hebt met betrekking tot het conceptverslag van de vergadering van 24 januari 2015 wordt u verzocht deze per mail (info@wijkberaad-vruchtenbuurt.nl) aan ons kenbaar te maken op uiterlijk 23 januari a.s.
Op die manier kunnen we vlot en efficiƫnt vergaderen.

1. Uitnodiging en agenda

Agenda Vergadering

2. Concept-verslag vergadering 24 januari 2015

3. Jaarverslag 2015

4. Jaarplan 2016 (samenvatting)

5. Jaarverslag penningmeester

6. Begroting 2015

7. Balans 31-12-2015

8. Exploitatie-overzicht

9. Staat van baten en lasten

10. Begroting 2016

11. Jaarplan 2016 (volledig)

Over Wim F. Abbenhuis

Wim is bestuursvoorzitter van de Stichting Wijkberaad Vruchtenbuurt. Hij overziet als voorzitter het geheel van de projecten. Daarnaast is hij accounthouder voor de digitale muurkrant en hoofdredacteur van VruchtenMail en VruchtenPers.