Hou van je huis!

Als woningeigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan uw woning Als u een appartement  bezit, is de Vereniging van Eigenaren (VvE) de werkelijke eigenaar van het gebouw en bent u samen met uw mede-eigenaren verantwoordelijk.

Een goed onderhouden woning is belangrijk. Het draagt bij aan een aantrekkelijke woonomgeving en zorgt er voor dat u plezierig woont. Bovendien behoudt een goed onderhouden woning beter haar waarde. Tijdig en regelmatig onderhoud voorkomt achterstallig onderhoud, hoge herstelkosten en woonoverlast voor uw buurtgenoten.

6 oktober onderhoudsbeurs op terrein Achilles!
Lees hier onder meer over de beurs en wat u kunt verwachten.
Onderhoudsbeurs Segbroek

Onderhoudsbeurs Segbroek

Op 6 oktober aanstaande is er van 12 tot 16.00 uur op het terrein van Achilles een onderhoudsbeurs. De beurs wordt gehouden in een grote tent. Eigenaren kunnen bij diverse bedrijven informatie krijgen en offertes aanvragen voor het uitvoeren van onderhoud, het nemen van isolerende maatregelen, het inhuren van VvE-diensten en het verzekeren van hun complex. De gemeente Den Haag zal ook een kraam bemannen, daar kunt u onder meer. terecht voor vragen over het activeren en actief houden van uw VvE, het aanvragen van subsidie en het nemen van duurzaamheids maatregelen aan uw woning.

Houd de website van het Wijkberaad in de gaten voor meer informatie.

Meer informatie: www.wijkberaad-vruchtenbuurt.nl  T: 070 3231930

Pluk de Vruchten van Onderhoud
Ligt uw woning in de Vruchten-, Bomen- of Bloemenbuurt?

In deze buurten  is het project ‘Pluk de Vruchten van Onderhoud’ gestart om het onderhoud en dan vooral het achterstallig en groot onderhoud van woningen onder de aandacht van de eigenaren te brengen. Samen met de wijkberaden en eigenaren in de wijk wordt aandacht besteed aan een goede aanpak van onderhoud en verbeteringen.

Via meerdere projecten en samenwerkingsverbanden helpen wij  u als woningeigenaars met:

  • het versterken en ondersteunen van Verenigingen van Eigenaren
  • samenwerken in onderhoud en renovatie van woningen/wooncomplexen
  • adviezen en hulp bij het duurzamer maken van woningen
  • subsidiemogelijkheden voor duurzaamheids maatregelen

Uit eerder onderzoek is gebleken dat er best een aantal pijnpunten in de wijken te vinden zijn. Vooral de achtergevels en de balkonconstructies blijken vaak achterstallig onderhoud te hebben.

Het bijzondere van het project is dat niet de gemeente alles tevoren heeft vastgelegd, maar dat in overleg met diverse organisaties en wellicht ook nieuw te groeperen organisaties plannen kunnen worden ingediend. De gemeente ondersteunt en stimuleert deze groepen, zoals Verenigingen van Eigenaren om te komen met plannen voor de aanpak van onderhoud van woningen op een voor de toekomst bestendige wijze. Samen met het wijkberaad Vruchtenbuurt start de gemeente met het informeren van eigenaren over de rechten en plichten binnen VvE’s, Meerjaren onderhoudsplannen, het aanbrengen van isolerende maatregelen en de mogelijkheden van subsidie hiervoor. Hiervoor worden onder andere een Onderhoudsbeurs  en een inloopspreekuur in het centrum van het Wijkberaad georganiseerd.  In oktober wordt gekeken of er straten zijn waar meerdere eigenaren samen onderhoud willen plannen.

Advies voor Verenigingen van Eigenaren
Advies voor Verenigingen van Eigenaren  

Om Verenigingen van Eigenaren te informeren en te ondersteunen heeft de gemeente de VvE-balie opgericht. Hier kunt u terecht voor:

  • advies om uw VvE actief te maken en te houden;
  • advies over het gezamenlijk onderhoud van uw complex;
  • hulp bij het oplossen van eventuele meningsverschillen en conflicten;
  • advies over de hoogte van de VvE-bijdrage;
  • advies over het besturen van een VvE en het afsluiten van de juiste verzekeringen;
  • informatiebijeenkomsten voor zelfbestuurders en voorzitters van VvE’s.

De hulp en het advies van de VvE-balie is gratis.

De VvE –balie organiseert zeer regelmatig in de wijken informatiebijeenkosten voor appartementeigenaren. Onlangs in de Vruchtenbuurt op 10 en 24 september. Maar ook bijvoorbeeld in de Bomenbuurt op 11 oktober en in de Bloemenbuurt op 1 november. .

Op de website van de VvE-balie vindt u daarnaast de VvE-oké test. Met deze test weet u binnen tien minuten hoe uw VvE functioneert. Ook als u een appartement gaat kopen kunt u met de test nagaan of de VvE van dat appartement aan de wettelijke eisen voldoet.

Meer informatie: denhaag.nl/vvebalie  telefoonnummer 070 353 3281

Gemeentelijk Onderhoudsspreekuur
Gemeentelijk Onderhoudsspreekuur

Vanuit diverse contacten met het wijkberaad Vruchtenbuurt is een idee ontstaan om de communicatie tussen eigenaren/bewoners en gemeente ook een plek in de wijk te geven.

In oktober wordt daarom gestart met een Onderhoudsspreekuur in het pand van het Wijkberaad Vruchtenbuurt, Abrikozenstraat 207 .

Hier kunt u wekelijks terecht voor informatie en advies over:

–          Vereniging van Eigenaren
–          De aanpak van achterstallig onderhoud
–          Het opstellen van onderhoudsplannen
–          Duurzaam wonen en energiebesparing
–          Duurzame voorbeeldwoningen
–          Gezond wonen
–          Duurzame voorbeeldwoningen
–          Subsidieregelingen voor (duurzaam) onderhoud
–          Activiteiten/ themabijeenkomsten op het gebied van woningonderhoud

Naar verwachting is het onderhoudsspreekuur in het gebouw van het wijkberaad vanaf oktober 2012 operationeel. Houd de website van het Wijkberaad in de gaten voor meer informatie.

Meer informatie: www.wijkberaad-vruchtenbuurt.nl  T: 070 3231930.

Subsidies voor duurzaamheid
Subsidies voor duurzaamheid  

Wilt u een lagere energierekening én meer wooncomfort? Dan kunt u uw woning energiezuiniger maken. Hiermee vermindert u de CO2-uitstoot van uw woning én draagt u bij aan een schoner milieu. Omdat de gemeente in 2040 klimaatneutraal wil zijn, wil ze particuliere huiseigenaren stimuleren zelf maatregelen te nemen om hun woning energiezuiniger en toekomstbestendiger te maken. Daarvoor stelt de gemeente een aantal subsidies beschikbaar. Tot 2014 kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor:

–          Dak- en vloerisolatie
–          Glasisolatie
–          Groene Daken
–          Zonnepanelen

Meer informatie:

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden, over de precieze voorwaarden en de wijze van aanvragen kijk dan op www.denhaag.nl/duurzaamheid 

Duurzaam de wijk in: duurzame voorbeeldwoningen
Duurzaam de wijk in: duurzame voorbeeldwoningen

Met het project Duurzaam de Wijk in wil de gemeente laten zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied van duurzaam wonen. Deelnemers aan het project zijn Haagse huiseigenaren die samen met de gemeente aan de slag zijn om hun huis energiezuiniger maken. Een energie-adviseur bekijkt eerst welke maatregelen in aanmerking komen en wat ze opleveren. De bewoner laat het advies geheel of gedeeltelijk uitvoeren en maakt van de woning een duurzame voorbeeldwoning. De eigenaren van de voorbeeldwoningen zijn ambassadeur voor duurzaam wonen in de wijk.

Inmiddels zijn er 38 duurzame voorbeeldwoningen in Den Haag waar verschillende duurzame maatregelen getoond worden. Ook in de Vruchtenbuurt en de Bomen-en Bloemenbuurt zijn verschillende voorbeeldwoningen te vinden.

Een paar keer per jaar zetten deze bewoners hun deuren open voor bezoekers. Tijdens deze open dagen laten zij bezoekers zien wat er in de woning aan energiebesparing is gedaan en wat ze eventueel nog gaan doen. Ook willen zij graag hun ervaringen en kennis delen met andere woningeigenaren in Den Haag..
De open dagen worden aangekondigd op www.haagsklimaatweb.nl en www.duurzameburen.nl en op www.denhaag.nl/duurzaamheid. De volgende open dag is op 27 oktober gepland.

Meer informatie over de Duurzame Voorbeeldwoningen vindt u op www.denhaag.nl/duurzaamheid. Hier vindt u ook een digitale kaart met alle voorbeeldwoningen en een overzicht van welke maatregelen zij al hebben uitgevoerd.. 

Activiteitenkalender

Binnenkort organiseren we samen met  het Wijkberaad Vruchtenbuurt diverse activiteiten op het gebied van woningonderhoud in de Vruchten-, Bomen- en Bloemenbuurt. Komt u ook?

10 sept 2012 VvE-Informatieavond in de Vruchtenbuurt 19.15 tot 21.30 uur,Kantine Achilles
24 sept 2012 VvE-advies in de Vruchtenbuurt 19.15 tot 21.30 uur,Kantine Achilles
6 oktober Onderhoudsbeurs Segbroek 12.00-16.00 uur grote tent terrein Achilles
11 okt 2012 VvE-advies in de Bomenbuurt 19.15 tot 21.30 uur Willem Dreeshuis Beeklaan
27 okt 2012 Open huizendag Duurzame voorbeeldwoningen
1 nov 2012 VvE-advies in de Bloemenbuurt  19.15 tot 21.30 uur wijkcentrum Eltheto, Azaleaplein 2

Meer weten?

www.denhaag.nl
www.denhaag.nl/duurzaamheid

En kijk voor interessante links en onderhoudsbedrijven in uw buurt zeker ook op www.wijkberaad-vruchtenbuurt.nl/projecten/onderhoud-woningen.

 

Over Wim F. Abbenhuis

Wim is bestuursvoorzitter van de Stichting Wijkberaad Vruchtenbuurt. Daarnaast is hij accounthouder voor de digitale muurkrant en hoofdredacteur van VruchtenMail en VruchtenPers.