Gemeente investeert in fietsenstallingen in de buurt

In veel woonwijken is een grote vraag naar goede en veilige fietsenstallingen.
De gemeente Den Haag ondersteunt daarom initiatieven voor buurtstallingen door hiervoor subsidie beschikbaar te stellen.
In totaal is er € 500.000 subsidie beschikbaar, voor tenminste tien buurtstallingen. De subsidieregeling loopt tot 31 december 2012.

Wie een buurtstalling wil openen, komt in aanmerking voor subsidie voor bijvoorbeeld fietsenrekken, een elektrisch slot en een tegemoetkoming voor kleine verbouwingen. Ook eigenaren van bestaande buurtstallingen kunnen subsidie aanvragen om de stalling te verbeteren. De subsidie is maximaal 400 euro per fietsplek in de stalling, met een maximum van € 40.000 per buurtstalling. In een buurtstalling kunnen bewoners tegen een kleine maandelijkse vergoeding hun fiets stallen. Voor veel mensen is een goede en veilige plek om hun fiets te stallen een belangrijke voorwaarde om te blijven fietsen. Uit angst voor fietsendiefstal en vandalisme schaffen mensen geen nieuwe fiets aan of ze gebruiken de fiets niet of minder. In Den Haag zijn er inmiddels 30 buurtstallingen.
Meer informatie en het aanvraagformulier voor subsidie: www.denhaag.nl/fietsen.

Over Wim F. Abbenhuis

Wim is bestuursvoorzitter van de Stichting Wijkberaad Vruchtenbuurt. Daarnaast is hij accounthouder voor de digitale muurkrant en hoofdredacteur van VruchtenMail en VruchtenPers.