Nieuwe bewoners

Hoe zorg je ervoor dat alle nieuwe Vruchtenbuurters zich ook echt thuis voelen in de wijk?

Om aan het antwoord op die vraag een bijdrage te leveren is het Wijkberaad in 2012 gestart met een project. Dit project zal uitmonden in een kennispakket die alle nieuwe bewoners zullen ontvangen. Dit pakket zal informatie over de wijk, de voorzieningen binnen de wijk en het winkelbestand bevatten. Om de kennismaking met de winkeliers te stimuleren zal het pakket ook diverse kennismakingsaanbiedingen bevatten. En natuurlijk zullen de nieuwe bewoners kennis nemen wat zij van het Wijkberaad mogen verwachten, welke informatie daar beschikbaar is en hoe zij geïnformeerd kunnen blijven over tal van zaken binnen de wijk.
In nauwe samenwerking met de winkeliers binnen de Vruchtenbuurt wordt gewerkt aan de realisatie.

Heeft u vragen of suggesties, bel of mail dan met de projectleider Henk van Bentem. U kunt hem bereiken op 06-52305714 of Email: secretaris.vruchtenbuurt@gmail.com.

Over de schrijver