Herinrichting Bijenstal

Aanleiding

Sinds 2003 houdt imker Paul Wouters bijen aan de Mient. De afgelopen jaren is hij steeds vaker geconfronteerd met omwonende, buurtbewoners alsmede bezitters van hobbytuinen aan de Kornoeljestraat om informatie te geven over het houden van bijen. Door de toenemende belangstelling voor het houden van bijen in de stad én door de aandacht die in 2012 is ontstaan rond het thema ’Het jaar van de Bij’, is deze belangstelling alleen maar toegenomen.

Beginsituatie

De huidige ‘bijenstal’ staat op een groenstrook van de gemeente tussen het groen aan de Mient en is slechts alleen voor de imker toegankelijk gemaakt. In de bijenstal, bestaande uit een provisorische overkapping, staan drie bijenkasten. Daarnaast bevinden zich vlak bij de bijenstal nog drie bijenkasten. De bijenstal en de overige bijenkasten zijn niet geschikt om met bezoekers te betreden. Incidenteel neemt de imker een enkele bezoeker mee om de bijen te laten zien. Slechts van ruime afstand (5 meter) is het voor bezoekers mogelijk om de bijenkasten en het af- en aanvliegen van bijen te bekijken. Steeds vaker stellen bezoekers vragen over het houden van bijen in het algemeen en specifiek over hoe het er in een bijenkast nu precies aan toegaat. In de huidige situatie is het niet mogelijk om grotere groepen bezoekers om een ‘bijvriendelijke’ manier te ontvangen, en van dichtbij het werken met bijen te laten ervaren.

Hommel

Gewenste eindsituatie

In de gewenste situatie is er meer ruimte om bijenkasten overkapt te hebben staan. Biedt de bijenstal ruimte om 3 tot 4 bezoekers tegelijk bij de bijenkasten toe te laten om hen van zeer dichtbij het leven in een bijenkast te kunnen laten zien. Daarnaast is de bijenstal zo ingericht dat bezoekers vanachter een transparante wand op minder dan een meter het aan- en afvliegen kunnen aanschouwen. Tevens geeft de transparante wand de bezoekers een veilig en mooi uitzicht op het halen van stuifmeel en nectar op bloemen vóór de bijenstal.

Omdat de bijenstal op een groenstrook van de gemeente staat dient de bijenstal een zo natuurlijk mogelijke uitstraling te hebben, en dient het bij voorkeur ook vanaf de weg niet zichtbaar te zijn.

Door de informatie verstrekking aan bezoekers, inclusief kinderen, leren zij over het nut en de noodzaak van de bij in een stedelijke omgeving. Na het bezoeken van de bijenstal is de ‘angst’ voor bijen bij de meeste bezoekers weggenomen. Ook ontvangen de bezoekers informatie over hoe inwoners zelf kunnen bijdragen aan het bevorderen van een goede leefomgeving voor de bij. Door de strook groen voor de bijenstal te beplanten met bloemen en planten die ook geschikt zijn om in de eigen tuin te houden, krijgen bezoekers ook een aanschouwend ‘tuinadvies’.

De bijenstal kan, indien gewenst,  ook bezocht worden als onderdeel van de theoretische bijenlessen die aan schoolkinderen worden gegeven.

Over Cynthia Tjhie

Cynthia heeft gedurende een aantal jaren de portefeuille communicatie binnen het Wijkberaad beheerd.