Aangepast plan Laan van Meerdervoort

De Laan van Meerdervoort wordt tussen het Azaleaplein en de Thorbeckelaan opnieuw ingericht. De plannen hiervoor zijn eind 2011 vrijgegeven voor de inspraak. De gemeente Den Haag heeft veel reacties ontvangen en overleg gevoerd met belanghebbenden. Het ontwerp is vervolgens aangepast: er komen minder parkeerplekken langs de Laan van Meerdervoort en daardoor kunnen er meer bomen blijven staan. Wethouder Peter Smit (Verkeer): “We willen de verkeersveiligheid verbeteren door fietspaden aan te leggen. Daarnaast is het hard nodig om de parkeerdruk in de Vruchtenbuurt omlaag te brengen. Daarom komen er extra parkeerplekken. Het plan is substantieel gewijzigd en verbeterd, maar we houden wel vast aan deze uitgangspunten.”

Op de Laan van Meerdervoort komen 206 nieuwe parkeerplaatsen. Oorspronkelijk waren dit 266 plekken. Het aantal bomen dat verdwijnt, is teruggebracht van 242 naar 196. Er blijven 13 beeldbepalende populieren staan en na de herinrichting worden er 33 iepen terug geplant. Ook komen er 157 nieuwe bomen, zowel in de middenberm als langs de zijde van de huizen. De nieuwe bomen worden groter dan in het oorspronkelijke plan. Het gaat om iepen met een stamomtrek van 40-45 centimeter en bloesembomen met een stamomtrek van circa 30 centimeter. Om het groene karakter van de Laan te versterken, worden de bomen in vier rijen geplant waar dat nu nog twee of drie rijen zijn.

Verkeersveiligheid
De Laan van Meerdervoort heeft nu een brede rijbaan met een fietsstrook. De brede rijbaan nodigt uit tot hard rijden, wat een ongewenste situatie is. Door de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen langs de Laan wordt de rijbaan smaller en de verkeerssituatie overzichtelijker. De fietsstrook verdwijnt en hiervoor in de plaats komen vrijliggende fietspaden. Vrijliggende fietspaden zijn veiliger en bieden bovendien meer comfort voor de fietser.

Parkeren
De Vruchtenbuurt kent een hardnekkig parkeerprobleem. Om dit op te lossen, zijn 500 extra parkeerplaatsen nodig in deze wijk. De 60 plekken die niet aan de Laan van Meerdervoort komen, worden elders in de Vruchtenbuurt aangelegd. De actiegroep ‘Laat de Laan de Laan’ heeft hiervoor suggesties aangedragen, maar niet alle plekken waren geschikt. Smit: “In de Vruchtenbuurt worden al 300 extra parkeerplekken aangelegd. Meer is gewoon niet verantwoord, het moet ook groen en leefbaar blijven.”

Meer informatie

Over Cynthia Tjhie