Stukken Jaarvergadering 28 januari 2017

Alle stukken voor de Jaarvergadering op 28 januari a.s. zijn nu beschikbaar voor download.

01-2016-uitnodiging-jaarvergadering

02-2016-concept-verslag-jaarvergadering-30-januari-2016

03-2016-jaarverslag-2016

04-2016-jaarplan-2017

05-2016-jaarverslag-penningmeester

06-2016-begroting-2016

07-2016-balans-2016

08-2016-exploitatieoverzicht-2016

09-2016-baten-lasten-2016

10-2016-begroting-2017

11-2016-jaarplan-2017-volledig

 

Over Wim F. Abbenhuis

Wim is bestuursvoorzitter van de Stichting Wijkberaad Vruchtenbuurt. Hij overziet als voorzitter het geheel van de projecten. Daarnaast is hij accounthouder voor de digitale muurkrant en hoofdredacteur van VruchtenMail en VruchtenPers.