ANBI

img0590_16

Contactgegevens

Naam Stichting Wijkberaad Vruchtenbuurt
RSIN nummer 0074.06.162
Adres Abrikozenstraat 147
Postcode 2564 VP
Plaats Den Haag
Land Nederland

Beleid

Doelstelling

De missie van het wijkberaad Vruchtenbuurt vindt u hier.

Jaarplan

Download hier het Jaarplan 2018

Bestuurders

voorzitter W.F. Abbenhuis
penningmeester M. Boone-van Nisius
secretaris H. van Bentem

Taken Dagelijks Bestuur

Download hier de taakomschrijvingen van voorzitter, secretaris en penningmeester

Beloningsbeleid

De ANBI kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht. Jaarlijks wordt bezien of er voldoende financiƫle ruimte is om bestuurders binnen fiscale grenzen een vrijwilligersvergoeding toe te kennen.

Activiteiten

Recente acitiviteiten

Download hier het jaarverslag 2017

Financiƫle rapportage

Download hier het exploitatieoverzicht 2017.

Download hier de staat van baten en lasten over 2017.

Download hier de jaarbalans 2017.