Activiteiten voor senioren

Voor de senioren in de Vruchtenbuurt wordt er veel georganiseerd. Onderstaand vindt u een overzicht van activiteiten voor senioren. Voor meer informatie of opgave kunt u contact opnemen met de betreffende organisatie.


AbriCosy

In het wijkgebouw worden met regelmaat koffieochtenden en lezingen gehouden onder deze noemer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de  projectleider
Roel Sauerbreij : Telefoon nr. 3238940 / 06-22436576 of roelsauerbreij@hotmail.com

Waar? Abrikozenstraat 207
Wanneer? Elke 3e woensdagochtend van de maand om 10:00 uur.

 


AbriDiner

Sinds januari 2014 organiseert het Wijkberaad Vruchtenbuurt een maandelijkse ontmoeting onder de naam “het Abri Diner” voor de senioren in de Vruchtenbuurt ( 60+ ).

Dit vindt plaats op de derde maandag van de maand in De Abri op de hoek van de Abrikozenstraat en de Meloenstraat, van 17.00 tot 19.30.

Voor deze bijeenkomst wordt altijd een gast uitgenodigd, die middels een praatje, demonstratie of voorlichting een voor onze senioren interessant, c.q. belangrijk onderwerp aan de orde stelt.

Daarnaast leert men elkaar in de buurt ( steeds beter) kennen, hetgeen de onderlinge samenhang in de Vruchtenbuurt versterkt.

Er wordt ook gezamenlijk gegeten; hiervoor wordt een kleine financiële bijdrage verwacht van de deelnemers, die in 2014 gesteld is op €6,-, inclusief alles.

Omdat er continu een wachtlijst is voor het Abri diner, dient u zich vooraf aan te melden bij de  projectleider
Roel Sauerbreij : Telefoon nr. 3238940 / 06-22436576 of roelsauerbreij@hotmail.com


Cryptisch Café

Een koffieochtend in Café Hollandaise (hoek Thorbeckelaan/Appelstraat). Naast een gezellig praatje, bestaat de mogelijkheid om samen te kaarten of sjoelen. Incidenteel worden er ook uitstapjes georganiseerd zoals naar het Gemeentemuseum of het Kröller-Müller museum. Ook wordt er af en toe gezamenlijk gegeten in Hollandaise. De oorsprong ligt in de Crypte van de Paulus kerk (mgr Nolenslaan). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. van der Palm, 070 – 3688966. Of loopt u gerust eens binnen tijdens de koffieochtend.

Wanneer? Iedere dinsdagochtend van 10:00 tot 11:30 uur.
Waar?Café Hollandaise (hoek Thorbeckelaan/Appelstraat)


De Bosbeskapel

Hier worden tal van activiteiten georganiseerd voor o.a. de senioren. Zie hiervoor o.a. de website van de Bosbeskapel of neem contact op.

Waar? Bosbesstraat 5.


Huize Eykenburg

Organiseert veel activiteiten zoals uitstapjes, bingo, puzzelochtenden. Ook voor alle zelfstandig wonende ouderen in de Vruchtenbuurt. Loopt u gerust eens binnen voor meer informatie of kijkt u eens op de website.

Waar? Kruisbesstraat 2, hoek Perziklaan.


De Jeruzalemkerk

Organiseert ook diverse activiteiten voor senioren. Kijk eens op de website of neem contact op met zr. G. Kappe-Boer Tel: 070 323 79 50.

Waar? Pomonaplein 49


Nederlandse Vereniging van Alleenstaanden

Deze vereniging organiseert veel activiteiten voor de 40+ alleenstaanden. Denk hierbij onder andere aan danslessen, kaart- en bingoavonden. Wilt u meer weten? Bel dan 070 – 368 76 27

Waar? Mient 273-D


HKV Achilles

Op het sportterrein van Achilles kunt u o.a. korfballen, tennissen en jeu de boules spelen. Daarnaast werkt deze vereniging aan een sport-/activiteitenprogramma voor 55+’ers. http://www.hkvachilles.net/

Waar? Pomonaplein 71


Wijkcentrum Vruchtenbuurt

U kunt hier terecht voor bridgelessen, tafeltennis en veel meer. Kijkt u eens op de website voor het volledige aanbod, of bel 070- 3258522.

Waar? Alberdastraat 60


Wijkberaad Vruchtenbuurt

In ons gebouw aan de Abrikozenstraat houden wij niet alleen koffieochtenden en lezingen, maar huisvesten wij ook een Klaverjas- en een bridgeclub. Hiernaast hebben wij regelmatig projecten lopen waarbij we de bewoners betrekken. Speciaal voor de senioren is er bijvoorbeeld dit jaar het project “De Vruchtenbuurt vertelt”. Wilt u meer weten wat er te doen is of informatie neem dan contact met ons op.

Waar? Abrikozenstraat 207


Over de schrijver

Cynthia heeft gedurende een aantal jaren de portefeuille communicatie binnen het Wijkberaad beheerd.