Henk van Bentem

Hallo, ik ben Henk van Bentem. Als kleine jongen kwam ik al vaak in de Vlierboomstraat en in 2010 (vele jaren later dus) ben ik in de Vruchtenbuurt op het Pomonaplein gaan wonen.

Deze buurt heeft mij altijd aangetrokken. Een gezellige, gemeleerde en goede wijk. Ik ervaar dat nu van zeer nabij. Ongekend hoeveel mensen zeer bewust gekozen hebben om er te gaan wonen en te blijven wonen. En misschien belangrijker nog “er ook met elkaar nog wat van willen blijven maken!”.

Als zelfstandig bedrijfskundig adviseur beschik ik over een vrije, en vaak redelijk rustige, agenda. Dit gegeven en mijn betrokkenheid bij de wijk brachten mij ertoe om me meer voor de wijk te willen inspannen.

In mijn vorige buurten heb ik met regelmaat hand en spandiensten geleverd aan wijkberaden en allerhande commissies en heb nu voor gekozen om me meer structureel in te zetten. Sinds de zomer van 2011 ben ik secreatris van het wijkberaad geworden. Vanaf die tijd zet ik me met een zeer enthousiast team in om de wijk ” voor jong en oud” en van ” starter tot senior woningbezitter” een ideale woonwijk wijk te laten blijven.

Over de schrijver