ANBI

img0590_16

Contactgegevens

Naam Stichting Wijkberaad Vruchtenbuurt
RSIN nummer 0074.06.162
Adres Abrikozenstraat 147
Postcode 2564 VP
Plaats Den Haag
Land Nederland

Beleid

Doelstelling

De missie van het wijkberaad Vruchtenbuurt vindt u hier.

Jaarplan

Download hier het Jaarplan 2020

Bestuurders

voorzitter W.F. Abbenhuis
penningmeester M. Boone-van Nisius
secretaris H. van Bentem

Taken Dagelijks Bestuur

Download hier de taakomschrijvingen van voorzitter, secretaris en penningmeester

Beloningsbeleid

De ANBI kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht. Jaarlijks wordt bezien of er voldoende financiële ruimte is om bestuurders binnen fiscale grenzen een vrijwilligersvergoeding toe te kennen.

Activiteiten

Recente acitiviteiten

Download hier het jaarverslag 2019

Financiële rapportage

Download hier het exploitatieoverzicht 2019.

Download hier de staat van baten en lasten over 2019.

Download hier de jaarbalans 2019.

Privacy-verklaring

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan.
Ook het Wijkberaad Vruchtenbuurt vindt het belangrijk zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Wij slaan alleen gegevens op van mensen die zich hebben ingeschreven om de maandelijkse nieuwsbrief VruchtenMail te ontvangen.

·     In het abonneebestand met persoonsgegevens worden alleen naam, voornaam en emailadres bewaard. Het bestand staat op een afgeschermde plaats en wordt uitsluitend voor de verzending van de nieuwsbrief VruchtenMail gebruikt.
·     Als u geen nieuwsbrieven (de VruchtenMail) meer wilt ontvangen, kunt u dit op ieder moment aangeven met de link onderaan elke nieuwsbrief. U wordt dan direct uitgeschreven.